Privacy Policy

PREMIUM CUTAWAY vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom verwerkt PREMIUM CUTAWAY je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met je in verband gebracht kunnen worden. Dit zijn onder andere je naam, (e-mail)adres en bankrekening- of gironummer. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met PREMIUM CUTAWAY sluit, is het noodzakelijk dat PREMIUM CUTAWAY je persoonsgegevens verzamelt, tijdelijk opslaat en verwerkt. De persoonsgegevens worden onder andere verwerkt om de bestelling te kunnen verwerken en te kunnen leveren. Je stemt er mee in dat PREMIUM CUTAWAY je persoonsgegevens in het kader van de bestelafwikkeling eventueel door kan geven aan derden.  PREMIUM CUTAWAY verstrekt overigens op geen enkele wijze je persoonsgegevens aan derden, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.