Algemene voorwaarden

Bij het plaatsen van je order ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van de PREMIUM CUTAWAY online winkel.

1. RECHT OP GRATIS RUILEN EN TERUGGAVE

Alle in de PREMIUM CUTAWAY online store bestelde artikelen kun je in beginsel, binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag na ontvangst,  terugsturen. Alle artikelen moeten niet gedragen, gewassen of beschadigd zijn. Het artikel moet verpakt zijn in de originele verpakking met alle hangtags/kaartjes nog aan het artikel bevestigd. Als aan deze voorwaarden niet is voldaan behoudt PREMIUM CUTAWAY zich het recht op schadeloosstelling. Wij adviseren u om het retourpakket voldoende te frankeren. Pakketjes die niet voldoende gefrankreerd aankomen bij het PREMIUM CUTAWAY warenhuis worden niet geaccepteerd. Indien echter de oorzaak van de retour te wijten is aan PREMIUM CUTAWAY, dan worden de retourkosten vergoed aan de klant.

2. PRIJZEN EN BETAALMOGELIJKHEDEN

Alle in de PREMIUM CUTAWAY online store getoonde prijzen zijn voor zover van toepassing inclusief de wettelijke bepaalde BTW.  De verschillende betalingsmogelijkheden staan aangegeven in de online winkel

3. BESTELLINGEN WEIGEREN

Het staat PREMIUM CUTAWAY vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij PREMIUM CUTAWAY. Indien PREMIUM CUTAWAY een online bestelling niet aanneemt, berichten wij dit onmiddellijk per email (voor zover wij hierover beschikken) aan u.

4. TRANSPORTSCHADE

Indien geleverde artikelen duidelijke materiaalfouten vertonen, waartoe ook transportschades behoren, dan dien je dit direct door te geven aan de medewerker van de betreffende pakketbezorger die de artikelen levert en dien je de aanname te weigeren. Daarbij dien je gebreken onmiddellijk per email via [email protected] te melden, zodat PREMIUM CUTAWAY de hieruit voortvloeiende rechten kan uitoefenen bij de verzender of leverancier. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor je wettelijke aansprakelijkheid.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De artikelen blijven eigendom van PREMIUM CUTAWAY tot het volledige factuurbedrag door jou is voldaan.

6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

PREMIUM CUTAWAY vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom verwerkt PREMIUM CUTAWAY je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met je in verband gebracht kunnen worden. Dit zijn onder andere je naam, (e-mail)adres en bankrekening- of gironummer. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met PREMIUM CUTAWAY sluit, is het noodzakelijk dat PREMIUM CUTAWAY je persoonsgegevens verzamelt, tijdelijk opslaat en verwerkt. De persoonsgegevens worden onder andere verwerkt om de bestelling te kunnen verwerken en te kunnen leveren. Je stemt er mee in dat PREMIUM CUTAWAY je persoonsgegevens in het kader van de bestelafwikkeling door kan geven aan derden.  PREMIUM CUTAWAY verstrekt overigens op geen enkele andere wijze je persoonsgegevens aan derden, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

7. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS

PREMIUM CUTAWAY is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de site van PREMIUM CUTAWAY. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de site van PREMIUM CUTAWAY. De aansprakelijkheid van PREMIUM CUTAWAY en de door PREMIUM CUTAWAY ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de bestelling en/of levering van de goederen is volledig uitgesloten, voor zover bij wet toegestaan.

8. Andere

Bij contracten tussen PREMIUM CUTAWAY en cliënten is het Belgische recht van toepassing.